• Janne Vikman

ASUNTOPOLITIIKAN UUDELLEENSUUNTAUS

Updated: Apr 9Helsinki kasvaa ja hyvä niin. Kasvutarve ei ole kenellekään uusi tieto, mutta edelleenkään kasvun eteen ei tehdä riittävästi, sillä asuntojen hinnat ovat nousseet nopeasti jo vuosia. Hintojen nousua tuskin pystymme täysin pystäyttämään, mutta rohkealla lisäkaavoittamisella ja korkealle rakentamisella hintojen nousua voidaan hillitä. Myös monet kantakaupungin toimistotalot ovat nihkeän kaavoituspolitiikan panttivankeja, kun niiden kaavamuutoksia asumiskäyttöön hidastellaan.


Asuntotuotannon hitaus ei kuitenkaan ole ainoa asuntopolitiikan kompastuskivi, vaan myös sosiaalinen asuntopolitiikka tarvitsee remonttia. Helsingissä on nyt tilanne, jossa selvästi markkinahintaa edullisemmissa vuokra-asunnoissa asuu henkilöitä, jotka eivät tällaista tukea enää tarvitse. Tämä taas vähentää tuettua asuntoa tarvitsevien, kuten kodittomien, mahdollisuuksia saada asuntoa. HEKA-asuntojen keskimääräinen asumisaika on pitkä, jopa 10 vuotta.


Tuetun asuminen pitäisi olla lähtökohtaisesti väliaikaista. On tottakai tilanteita, joissa siihen on pysyvä tarve ja silloin pitkäaikaiseen tuettuun asumiseen tulee olla mahdollisuus. Nykyinen malli, jossa tuetun asunnon saatuaan siitä ei käytännössä tarvitse luopua edes tulotason noustessa, ei kuitenkaan ole kestävä. Tarvitsemme tiukemmat ehdot HEKA- ja Helah-asunnoissa asumiselle. Lisäksi jatkossa yhä suurempi osuus tuetuista asunnoista on oltava opiskelija-asuntoja, joissa tavoiteltavat asiat väliaikaisuudesta ja tarveperustaisuudesta toteutuvat hyvin.


Tehdään rohkeaa asuntopolitiikan uudelleensuuntausta, jotta mahdollisimman monella voisi olla koti Helsingissä!


  • Kaavoitetaan lisää entistä nopeammin ja rakennetaan korkeammalle siellä, missä se on mahdollista.

  • Nostetaan opiskelija-asuntojen osuutta tuetusta asuntotuotannosta.

  • Kohdennetaan HEKA- ja Helah-asunnot niitä aidosti tarvitseville tiukentamalla asumisen ehtoja.

  • Helpotetaan tyhjillään olevien toimistohuoneistojen kaavamuutoksia asumiskäyttöön.


Kommentoi alle, miten mielestäsi Helsingin asuntopolitiikkaa pitäisi uudelleensuunnata.


Janne Vikman

Kokoomuksen kuntavaaliehdokas Helsingissä