• Janne Vikman

JULKISTEN INVESTOINTIEN OIKEA JA RIITTÄVÄ KUVA


Helsinki kasvaa ja hyvä niin. Se tarkoittaa asuntorakentamisen lisäksi sitä, että julkisia investointeja esimerkiksi joukkoliikenneinfrastruktuurin myötä tarvitaan lisää. Helsingissä tavoitellaan julkisen liikenteen osuuden kasvattamista, mikä on periaatteena hyvä. Kun yhä useampi voi kulkea julkisilla, se helpottaa myös ruuhkia niiden osalta, joille autoilu on välttämättömyys. Julkisen liikenteen lisääminen on myös hyvä tapa vähentää päästöjä.


Helsinki ei ole kuitenkaan suoriutunut kunnialla julkisten investointien talouden hallinnassa, erityisesti raideliikenteen osalta. Länsimetron budjetin räjähtäminen on useimmille tuttu juttu ja tämän hetkinen ongelmatapaus on Kruunusillat, jossa uhkaa käydä samoin, vaikka mittakaava on luonnollisesti länsimetroa pienempi. Lisäksi Kruunusiltojen rakentamisepäätöksessä käytetyt laskelmat esimerkiksi siltojen yli kulkevista polkupyöräilijöistä on todella optimistinen, 3000 pyöräilijää päivässä ympäri vuoden, vaikka silta palvelee lopulta melko pientä määrää ihmisiä.On selvää, että Helsinki tarvitsee uutta joukkoliikenneinfraa, mutta ei ole hyväksyttävää, että päätöksenteon hetkellä käytettävät luvut ovat systemaattisesti kaukana todellisuudesta. Tietty määrä epävarmuutta on aina olemassa, mutta näin suuri jatkuva epävarmuus laskee päätöksenteon laatua. Tähän tarvitaan muutosta.


Työskentelen tilintarkastusalalla, jonka idean voisi tiivistää siihen, että pyrimme varmentamaan, että yritysten tilinpäätökset antavat yrityksen toiminnasta oikean ja riittävän kuvan. Ei 100% varmuutta, vaan sellaisen varmuuden, että tilinpäätöksen käyttäjä ei tee mahdollisten virheiden johdosta väärää johtopäätöstä esimerkiksi yrityksen osakkeen ostamiseen tai myymiseen liittyen. Saman periaatteen pitäisi päteä julkisiin hankkeisiin ja lupaan edistää tätä tavoitetta, mikäli minut valitaan Helsingin kaupunginvaltuustoon.


Janne Vikman

Laskentatoimen ekonomi ja tilintarkastuksen asiantuntija

Kokoomuksen kuntavaaliehdokas Helsingissä, nro 370